Násady kalifornských dážďoviek už posielame. Objednajte si tú svoju ;-)

Kontakty

 

Adresa:                                                                                       Fakturačné údaje: 
OZ Kompostujme                                                                OZ Kompostujme 
J. Fándlyho 2166/17                                                            J. Fándlyho 2166/17 
010 01 Žilina                                                                          010 01 Žilina  

Telefón: (+421) 917 117 828                                                 Právna forma: Občianske združenie
Mail: info@kompostuj.me                                                  IČO: 42390656
                                                                                                DIČ: 2120265411
Bankové údaje:
Fio Banka a.s.
IBAN: SK6083300000002100736161
Číslo účtu: 2100736161/8330
 
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru