Aj v lete môžete začať s dážďovkami a vyrábať si jedno z najlepších prírodných hnojív pod slnkom - vermikompost! Máme všetko, čo potrebujete :-) ! #pestujme #kompostujme #opakujme

Zásady používania súborov cookies

Súbory cookies sú obsahovo malé dátové súbory, ktoré sa pri návšteve internetových stránok https://eshop.kompostuj.me/ („internetové stránky“) ukladajú do vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia.

NEVYHNUTNÉ COOKIES

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné na základnú funkčnosť internetových stránok. Teda na to, aby internetové stránky mohli plniť svoju základnú funkciu, aby sa mohli zobrazovať a aby bola zaručená ich stabilita a bezpečnosť.

ANALYTICKÉ COOKIES

Tieto cookies slúžia na zlepšenie fungovania internetových stránok. Umožňujú nám rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú internetové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým internetové stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Pomocou týchto nástrojov analyzujeme funkcionalitu našich internetových stránok. Analytické cookies budú použité len na základe vášho súhlasu.

MARKETINGOVÉ COOKIES

Používajú sa na sledovanie preferencií používateľa internetových stránok na účely cielenia reklamy, t. j. zobrazovania marketingových a reklamných správ v súlade s týmito preferenciami. Marketingové súbory cookies využívajú nástroje externých spoločností. Tieto marketingové cookies sa používajú len na základe vášho súhlasu.

Na našich internetových stránkach využívame nasledujúce nástroje tretích strán:

 • Google Analytics (viac informácií TU);
 • nástroje Hotjar, ktoré používajú súbory cookies na analýzu návštevnosti a zlepšenie ovládateľnosti internetových stránok (viac informácií TU);
 • Nástroje Mixpanel, ktoré sa zameriavajú na interakcie používateľa s cieľom skúmať jeho správanie (viac informácií TU);
 • Facebook pixel na podrobné sledovanie reklamných kampaní na Facebooku a lepší remarketing (viac informácií TU).

SPRACÚVANIE SÚBOROV COOKIES MIMO EURÓPSKOU ÚNIU

Na našich internetových stránkach používame Správcu značiek Google (Google Tag Manager ) (viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete TU). Ide o technickú platformu, ktorá uľahčuje poskytovanie a riadenie ďalších webových služieb a programov na sledovanie internetových stránok pomocou tzv. „značiek (tags)“.

V tejto súvislosti spoločnosť Google ukladá súbory cookies do vášho zariadenia a analyzuje používanie nástrojov na sledovanie vášho správania pri prechádzaní internetovými stránkami. Tieto dáta odoslané jednotlivými značkami sú zlúčené, uložené a spracúvané pod jednotným používateľským rozhraním.    V rámci používania našich internetových stránok sa aktiváciou značiek Google prenášajú na server spoločnosti Google najmä také údaje, ako je vaša IP adresa a vaša používateľská aktivita, ktoré sa môžu spracúvať a ukladať aj mimo EÚ, napr. v USA, a to pri dodržaní príslušných bezpečnostných noriem. Sledovacie nástroje, používané v rámci služby Správcu značiek Google, zabezpečujú, že pred prenosom dôjde k anonymizácii zdrojových kódov pomocou Správcu značiek Google. Správca značiek Google tak môže zhromažďovať IP adresy len anonymne prostredníctvom tzv. maskovania IP.

 AKO MÔŽETE NASTAVIŤ COOKIES?

Súhlas s ukladaním súborov cookies môžete udeliť pomocou tzv. cookies lišty, prípadne prostredníctvom prehliadača. V nastaveniach svojho internetového prehliadača môžete ukladanie súborov cookies aj odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých. Pokiaľ nám však nepovolíte používanie niektorých súborov cookies, určité funkcie internetových stránok nemusia fungovať tak, ako by mali.

Nastavenia ochrany súkromia v počítači nájdete v menu príslušného internetového prehliadača. Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:       

 

KONKRÉTNY PREHĽAD COOKIES

Technický názov

Hosťuje

Popis

Trvanie

_ga

Google

Cookies nastavené službou Google Analytics vytvára štatistický identifikátor, ktorý generuje údaje o tom, ako sa internetová stránka používa.

2 roky

_rok

Google

Cookies nastavené službou Google Analytics slúžia na rozlišovanie používateľov.

1 deň

_gat

Google

Cookies nastavené službou Google Analytics slúžia k obmedzeniu počtu požiadaviek na server

1 deň

_fbp

Facebook

Cookies nastavené službou Facebook na ponúkanie reklamných produktov v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

3 mesiace

SRV_id

Shoptet

Interné informácie na zabezpečenie vysokej dostupnosti.

dočasné

PHPSESSID

Shoptet

Slúžia na identifikáciu prihlásenia

dočasné

externaFontsLoaded

Shoptet

Pomáha nám s načítaním písma motívu (tvz. fontov).

1 mesiac

jazyk

Shoptet

Pomáha nám rozlišovať jazyk.

1 rok

_hjid

Hotjar

Cookies nastavené službou Hotjar sa používajú na rozlíšenie používateľov.

 

1 rok

AD_USER_DATA

Google

súhlas s poskytnutím používateľských dát nástrojom Google.

2 roky

AD_PERSONALIZATION

Google

súhlas so zacielením personalizovaných reklám. 

2 roky

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte zo zákona nižšie uvedené práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť. Sú to:

 • Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či spoločnosť Shoptet spracúva osobné údaje ktoré sa vás týkajú, máte právo získať informácie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte tiež právo k vašim osobným údajom získať prístup.
 • Právo na opravu nesprávnych osobných údajov: ak sa domnievate, že spoločnosť Shoptet spracúva nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, máte právo požadovať ich opravu. Spoločnosť Shoptet vykoná opravu bez zbytočného odkladu, so zreteľom na dostupnú technológiu.
 • Právo na vymazanie: v prípade, že požiadate o vymazanie, spoločnosť Shoptet je povinná vymazať vaše osobné údaje, ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, (ii) sa spracúvali protiprávne, (iii) namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo (iv) spracúvanie spoločnosti Shoptet neukladá zákonná povinnosť. 
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: ak nemáte záujem o vymazanie, ale len o dočasné obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, môžete požiadať spoločnosť Shoptet o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: ak chcete, aby spoločnosť Shoptet preniesla vaše osobné údaje, ktoré spracúva na základe vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, tretej strane, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by uplatnenie tohto práva mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody tretích strán, spoločnosť Shoptet nebude môcť vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak je spracúvanie vykonávané na účely ochrany oprávnených záujmov spoločnosti Shoptet. Ak spoločnosť Shoptet nepreukáže, že existujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracúvanie na základe vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu.
 • Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), kde môžete podať sťažnosť.

V prípade opakovaných alebo zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie vyššie uvedených práv bude spoločnosť Shoptet oprávnená za uplatnenie daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho uplatnenie odmietnuť. O takomto postupe by sme vás informovali.

Tieto zásady používania súborov cookies sú účinné od 1. januára 2024.